ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อโรงเรียน(eng) Nong Bua Lam Phu Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
website http://www.nbpspecial.com
e-mail : special_790@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-378452, 081-8734272
หมายเลขโทรสาร 042-378452
facebook https://www.facebook.com/nbpspecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุ เหมือนอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8727809
e-mail : yapawnu@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฎาภร สวัสดิ์จุ้ย
เบอร์โทรศัพท์ : 085 5350542
e-mail : daporn583@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -