ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
ชื่อโรงเรียน(eng) Nong Khai Special Education Center
ที่อยู่ ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
website http://www.specialnongkhai.net/
e-mail : specialnongkhai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-422945, 086-4509863
หมายเลขโทรสาร 042-422945
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย-1515418705367556/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอำพร ราชติกา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8580909, 081-9653805
e-mail : qamporn@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเทียนชุลี นาคเสน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8679763
e-mail : thianchulee.mk@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 061 6946695
e-mail : fernny2524@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -