ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
ชื่อโรงเรียน(eng) Surin Special Education Center
ที่อยู่ 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000
website www.surinspecial.ac.th
e-mail : psecsurin@gmail.com, psecsurin@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-558562
หมายเลขโทรสาร 044-558562
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์/196422333729063
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา มีพรหมดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9553064
e-mail : prachayamepromde@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวประทุมวัลย์ ขยันดี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2904432
e-mail : wdee488@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -