ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Sing Buri Special Education Center
ที่อยู่ 55/1 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
website www.specialssingburi.org/homeweb.html
e-mail : psecsingburi05@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-551105
หมายเลขโทรสาร 036-551106
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี-245728425481149/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9128929
e-mail : psecsingburi05@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิลาพันธุ์ คันธานุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 094 9866116
e-mail : japsilakan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :