ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Saraburi Special Education Center
ที่อยู่ 7/3 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
website www.saraburispecial.ac.th
e-mail : saraburiedu@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-340824
หมายเลขโทรสาร 036-340824
facebook https://www.facebook.com/saraburiedu
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดรุณี มูลคำภา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8163719
e-mail : dmoonchampa@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ
เบอร์โทรศัพท์ : 085 7583699
e-mail : hernmek@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :