ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Sakhon Special Education Center
ที่อยู่ 60/6 หมู่ 8 ถนนประมง ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
website www.psecmahachai.com
e-mail : psecmahachai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-406740
หมายเลขโทรสาร 034-406741
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจริญ แจ่มใส
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1906-4421
e-mail : psec4421@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8801658
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :