ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Prakan Special Education Center
ที่อยู่ เลขที่ 99/2 หมู่ 14, ซอย เทศบาลบางปู 119 ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
website www.sp-special.net
e-mail : sed_samutprakan@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1744013
หมายเลขโทรสาร 02 - 1744013 ต่อ 108
facebook https://www.facebook.com/Special.Samutprakan/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางญาระตี เศรษฐบุปผา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5923355
e-mail : yaratee1970@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนันฑา ไกรยศ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5832916
e-mail : sunanthakaiyot@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -