ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
ชื่อโรงเรียน(eng) Satun Special Education Center
ที่อยู่ 318 หมู่4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
website www.sssatun.thai.ac
e-mail : satunsec@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-740453
หมายเลขโทรสาร 074-740454
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล/414440705339607
ผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7896100
e-mail : maleelaip@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปฏิมา จ่าพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 5994025
e-mail : patima_ja@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์ ขุนพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7077131
e-mail : sittisak7131@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.สุจิตรา ช่วงโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2674023
e-mail : sujitar17@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :