ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
ชื่อโรงเรียน(eng) Sakon Nakhon Special Education Center
ที่อยู่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
website www.skksped.net
e-mail : spcsakolnakhon.center@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-717003
หมายเลขโทรสาร 042-716351
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร-202729293423580/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจษฎา เวียงพล
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7357745
e-mail : jessadaveangpol2513@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.นงนภัส ทะลาสี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9447833
e-mail : nongnapat_talasee@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -