ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อโรงเรียน(eng) Si Sa Ket Special Education Center
ที่อยู่ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม) ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
website www.sisaketspecial.go.th
e-mail : sskspecial@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-617401
หมายเลขโทรสาร 045-617117
facebook https://th-th.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดศรีสะเกษ/100004037149026
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 61-4437429 061-9589889
e-mail : Vp9991@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
เบอร์โทรศัพท์ : 064 4544470
e-mail : o.amee@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา วิลัยเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6036772
e-mail : lomhnaw_jubjb@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -