ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน(eng) Loei Special Education Center
ที่อยู่ 445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
website www.loeispecial.net
e-mail : loeispecial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-870775
หมายเลขโทรสาร 042-780776
facebook https://www.facebook.com/loeispecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3186213
e-mail : C.chantawan@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนทรี ฝางนอก
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6625748
e-mail : suntreemidnoi@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :