ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ชื่อโรงเรียน(eng) Lamphun Special Education Center
ที่อยู่ 365 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
website www.lsec.ac.th
e-mail : pseclamphun@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-534509
หมายเลขโทรสาร 053-534509
facebook https://www.facebook.com/lumphunspecialeducationcenter/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเสมอจิต ชูหอยทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7007724
e-mail : samer2510@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธัชพล หน่อแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4010624
e-mail : thachapol26@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรัตติกาล พวงทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089 9526998
e-mail : rattitonwan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :