ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
ชื่อโรงเรียน(eng) Lampang Special Education Center
ที่อยู่ 128/4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
website www.lampangsec.go.th
e-mail : pseclampang@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-228574
หมายเลขโทรสาร 054-228575
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง/574451302579557
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรัญจิต วรรณนวล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5686969
e-mail : Waewwannuan@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาศ เครือสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9101828
e-mail : jutamatkrunsan@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -