ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Ratchaburi Special Education Center
ที่อยู่ 2/5 หมู่ 3 ถนนราชบุรี - บางป่า อ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
website -
e-mail : ratchaburi.special@gmaill.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-325537
หมายเลขโทรสาร 032-321279
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี-930409127051010/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิทักษ์ สุระชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9195092
e-mail : phitak_su@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักรินทร์ แก้วอร่าม
เบอร์โทรศัพท์ : 095 1744013
e-mail : sukkarinkeawaram@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 063 2265156
e-mail : birdynaka@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -