ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโรงเรียน(eng) Roi Et Special Education Center
ที่อยู่ 45 หมู่ 14 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
website www.spe101.ac.th
e-mail : roietspecial101@windowslive.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-501636
หมายเลขโทรสาร 043-501636
facebook https://www.facebook.com/roietspecial/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2892139
e-mail : specialroiet@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชฐชัย ไชยทุม
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1720655
e-mail : wichetchai55@gmai.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.อรญา ชาญเดชสิทธิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2415614
e-mail : oraya07092528@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -