ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
ชื่อโรงเรียน(eng) Yasothon Special Education Center
ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองจ.ยโสธร 35000
website www.yasospecial.ac.th/
e-mail : special540yat@gamail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-711036
หมายเลขโทรสาร 045-711036
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดยโสธร-260605393991874/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกำพล พาภักดี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0833036
e-mail : pdi.p2515@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิมนภัทร์. นามแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 063-3062203
e-mail : pimnam2202@obecmail.obec.go.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -