ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Mae Hong Son Special Education Center
ที่อยู่ 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
website www.special-mhs.ac.th
e-mail : soonmaehongson@gmail.com / special.ed@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-061075, 053-061263
หมายเลขโทรสาร 053-061263
facebook https://th-th.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-แม่ฮ่องสอน/100004177713581
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโกสินทร์ สวัสดิชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9103983
e-mail : krukosin.ssms@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบังอร อนุโลม
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3166065
e-mail : bangorn.anulom@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -