ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อโรงเรียน(eng) Mukdahan Special Education Center
ที่อยู่ 244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร 49000
website www.mukdahanspecial.ac.th
e-mail : mukdahanspecial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-694035
หมายเลขโทรสาร 042-694035
facebook https://th-th.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดมุกดาหาร/100024805115265
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4922355
e-mail : mukdahanspecial@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -