ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อโรงเรียน(eng) Maha Sarakham Special Education Center
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ถนนสารคาม - วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
website www.secsk.ac.th
e-mail : special_510@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-971036
หมายเลขโทรสาร 043-971036
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดมหาสารคาม/100007745431578
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4757859
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิตรนุช โคตรดี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0106373
e-mail : chittranut_k@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวตริทธา ทะลาสี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1168700
e-mail : tttarittta@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -