ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Phuket Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
website http://schoolweb.eduzones.com/centerphuket/
e-mail : Phuket.center@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-319062, 086-4765861
หมายเลขโทรสาร 076-319062
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดภูเก็ต/219536381465054
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา สุรบรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1251947
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฎฐ์ศศิ เวกวินย์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4294250
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -