ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phayao Special Education Center
ที่อยู่ 262 หมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
website www.phayao-sec.ac.th
e-mail : psecphayao@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-412233, 086-4310187
หมายเลขโทรสาร 054-412233
facebook https://th-th.facebook.com/PSEC.Sopbong/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิทย์ สุทาลา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7564526
e-mail : suwitsutala@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุชาดา ปาดฉน
เบอร์โทรศัพท์ : 084 9862110
e-mail : su_NONG1@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจารุณีย์ ปางพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 094 6344106
e-mail : kruvinaka@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -