ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchabun Special Education Center
ที่อยู่ 51 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
website http://www.phetchabunspecial.com
e-mail : phetchabun_se@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-713447, 091-8157749
หมายเลขโทรสาร 056-713448
facebook https://www.facebook.com/phetchabunsec
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9971661
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชมพูนุท สนสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5367484
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง
เบอร์โทรศัพท์ : 086 4102028
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -