ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Special Education Center
ที่อยู่ 16 ซ.หลุมดิน ถ.ราชดำเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website www.phetburispecial.com
e-mail : phetburispecial@live.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-410453
หมายเลขโทรสาร 032-410453
facebook https://www.facebook.com/eduphettburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2480566
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชิต จันทอุปรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5969719
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน
เบอร์โทรศัพท์ : 062 1426854
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -