ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ชื่อโรงเรียน(eng) Phichit Special Education Center
ที่อยู่ 27/144 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
website www.spcph.go.th
e-mail : special.phichit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-990413
หมายเลขโทรสาร 056-990412
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดพิจิตร/100003772955648
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทยา นุ่นโฉม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-8349292
e-mail : special.phichit@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชลธิชา เปรมปรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086 4102024
e-mail : i_yammy@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3097773
e-mail : KK24052521@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -