ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
ชื่อโรงเรียน(eng) Phatthalung Special Education Center
ที่อยู่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว(ตรงข้ามโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม)อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
website www.ptspecial.ac.th
e-mail : centerpl@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-829655
หมายเลขโทรสาร 074-829578
facebook https://www.facebook.com/arporn.joy
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 062-7259917
e-mail : jamseedoon2020@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัชนก คงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2855626
e-mail : rachanok@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -