ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phang-nga Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
website www.phangnga.thai.ac/admin/
e-mail : phangnga.82110@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-455104
หมายเลขโทรสาร 076-455104
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา-207815346029639/
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอก
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6045044
e-mail : arporn45044@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางลักษ์ตวรรณ ปานเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7837180
e-mail : lucktawan.k@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -