ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phra Nakhon Si Ayutthaya Special Education Center
ที่อยู่ 14 หมู่ 5 ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
website www.ayutthayaspecial.ac.th
e-mail : ayutthaya.special@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-881553
หมายเลขโทรสาร 035-881554
facebook https://www.facebook.com/specially.ay
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอำไพพิศ บุนนาค
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0389211
e-mail : kruearth2700@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7262275
e-mail : a_chira22@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -