ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachin Buri Special Education Center
ที่อยู่ 9/1 หมู่ 8 ถนนปราจีนบุรี ตำบลบ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
website http://specialprachin.ac.th
e-mail : secprachinburi@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 037-213099, 037-214939
หมายเลขโทรสาร 037-213099, 037-214939
facebook https://www.facebook.com/prachinburi.special
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0952081
e-mail : prachinburi.special@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววรางคณา รามฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 3990854
e-mail : prachinburi.special@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -