ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Pathum Thani Special Education Center
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
website www.secpt.go.th
e-mail : center3848@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1573009
หมายเลขโทรสาร 02-1573009
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี/157455547652943
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1028175
e-mail : udomluckmee@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยธวัช สาทถาพร
เบอร์โทรศัพท์ : 081 8438632
e-mail : chaitawat.sart@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :