ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโรงเรียน(eng) Buri Ram Special Education Center
ที่อยู่ 215 หมูที่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
website http://www.buriramspecial.go.th/
e-mail : buriramspecial61@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-666106
หมายเลขโทรสาร 044-666106
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดบุรีรัมย์/389344564492589
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6661628
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายโอภาส ศรีสันต์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7254490
e-mail : o_pat55@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -