ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
ชื่อโรงเรียน(eng) Bueng Kan Special Education Center
ที่อยู่ 221 หมู่ 3 บ้านหนองแวง ตำบวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 (ที่ทำการชั่วคราว)
website www.bksped.net
e-mail : buengkan_se@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-490649
หมายเลขโทรสาร 042-490650
facebook https://www.facebook.com/buengkan.se/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7896100
e-mail : maleelaip@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.หญิงณัฎฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7141523
e-mail : natchuda.9743@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -