ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
ชื่อโรงเรียน(eng) Nan Special Education Center
ที่อยู่ 3 หมู่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
website www.spenan.ac.th
e-mail : special350.nan@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-775690
หมายเลขโทรสาร 054-775690
facebook https://th-th.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดน่าน-224696244686600/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปวริศา สิงห์อุดร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8394104
e-mail : pawarisa.p2515@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์กร สิงห์อุดร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9719731
e-mail : naronggon.ns2508@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมาลินี ธนะสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 089 7552423
e-mail : yumyim8520@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -