ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Narathiwat Special Education Center
ที่อยู่ 28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลบางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
website www.spc-narathiwat.ac.th
e-mail : spc62narathiwat@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-513515
หมายเลขโทรสาร 073-513515
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009464515154&fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล มนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0921143
e-mail : nopphedon1971@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิภาดา รัตน์ห่วง
เบอร์โทรศัพท์ : 089 7369922
e-mail : devilwipada19@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -