ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Sawan Special Education Center
ที่อยู่ 62 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
website
e-mail : nakhonsawan_9@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-255500
หมายเลขโทรสาร 056-255507
facebook https://www.facebook.com/NakhonsawanSpecialEducation
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนา ฮวดศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4595632
e-mail : kan_jit@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -