ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat Special Education Center
ที่อยู่ 132 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
website www.nakhonsispecial.ac.th
e-mail : nakhonsisec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-378915
หมายเลขโทรสาร 075-378915-108
facebook https://www.facebook.com/nakhonsisec
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุจิตรา เจือสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7891220
e-mail : sujittra35@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาวดี บุญช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5389441
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววันดี ฐานันดรวิไล
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2690709
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -