ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Phanom Special Education Center
ที่อยู่ 377 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
website www.nakhonphanomspecial.net
e-mail : nakhonphanomspecial.obec@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-530872
หมายเลขโทรสาร 042-530873
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม-106733689421272/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชรีวรรณ พรมกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5394654
e-mail : patchy2323@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิลักษณ์ การสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-9028340
e-mail : K.S.nilak@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -