ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ชื่อโรงเรียน(eng) Tak Special Education Center
ที่อยู่ เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
website www.tak.sp.net
e-mail : tak.sp.net@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-512824, 055-512747 (วิชาการ)
หมายเลขโทรสาร 055-512824
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดตาก-329000620603085/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5337653
e-mail : rongton2010@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิด
เบอร์โทรศัพท์ : 084 2266730
e-mail : chatchaj3n@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริกุล จินดาเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 086 2974647
e-mail : sinkuljindaphet@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปุญญพัฒน์ ติโน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0373883
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธัญลักษณื ปาระท่า
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9856849
e-mail : thanyalack_pa@hotmail.com