ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ชื่อโรงเรียน(eng) Trat Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด - คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000
website www.tratspecial.go.th
e-mail : specialtral250@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 065-6461500
หมายเลขโทรสาร 039-510992
facebook https://th-th.facebook.com/specialtrat/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประวิทย์ เรืองเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9290577 0629039373
e-mail : prawitboyboy12032520@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางศิรประภา ทิพย์โพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -