ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
ชื่อโรงเรียน(eng) Chiang Rai Special Education Center
ที่อยู่ 516 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 47000
website http://www.spcr.ac.th/
e-mail : specialchiangrai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-152159
หมายเลขโทรสาร 053-152129
facebook https://www.facebook.com/spcr.cr
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4366345
e-mail : krengkraionyim@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7240250
e-mail : patanarin.2519@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -