ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Chumphon Special Education Center
ที่อยู่ 8/4 หมู่ที่ 5 (บ้านบางเป้ง) ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
website www.specp.go.th
e-mail : spechumphon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-643541
หมายเลขโทรสาร 077-643542
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ-จังหวัดชุมพร/100010678364754
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4757859
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรศักดิ์ นิมากร
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :