ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaiyaphum Special Education Center
ที่อยู่ 9 หมู่ 6 รร.หนองสังข์(เดิม) ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
website www.specialcenterchy.ac.th
e-mail : specialchayaphum@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-813312
หมายเลขโทรสาร 044-813311
facebook https://www.facebook.com/yok.fast
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมเกียรตื สุทธิเจริญพานิชย์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6442169
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประภาศรี ชูสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0378171
e-mail : ppggte@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :