ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Chai Nat Special Education Center
ที่อยู่ 316 หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
website www.chainatspecial.ac.th
e-mail : chainatspecial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-405622
หมายเลขโทรสาร 056-405622
facebook https://www.facebook.com/spechainat.chainat
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2242836
e-mail : somboonchai.w@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุฬิญัณห์ ตรีพิมพ์มงคล
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1637006
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -