ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Chanthaburi Special Education Center
ที่อยู่ 58/22 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
website http://www.specialchan.go.th/
e-mail : specialchan270@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 039-480270
หมายเลขโทรสาร 039-480271, 039-453369
facebook https://www.facebook.com/chanspecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9209062
e-mail : ceethapanee@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางแสงอรุณ บุญโณอุปถัมภ์
เบอร์โทรศัพท์ : 087 6075664
e-mail : sangja_1977@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางโสภิตนภา แก้วนวล
เบอร์โทรศัพท์ : 095 4206189
e-mail : sopitnapa.oil1981@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -