ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโรงเรียน(eng) Kamphaeng Phet Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 405 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
website http://special-kpp.ac.th/
e-mail : speckpp@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-841599
หมายเลขโทรสาร 055-841699
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร-478572765507492/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมจิตร ประดิษฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8397116
e-mail : somcpradit@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรายุทธ์ เพ็งวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 091 0247116
e-mail : sarayuth83@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวราภรณ์ เรืองน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9614779
e-mail : tookwara2520@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -