ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Special Education Center
ที่อยู่ 400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website https://www.sks.go.th/
e-mail : ksped400@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-840099
หมายเลขโทรสาร 043-840099
facebook https://www.facebook.com/KalasinSpecialEducationCenter
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวรรณ บัวพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8732829
e-mail : Suwan110@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวคุณาพร บัวพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6562828
e-mail : skls_pom@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกุลทวี พลขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0618882
e-mail : kultaww_tub@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -