ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 12, Chon Buri
ที่อยู่ 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
website www.secchonburi.go.th
e-mail : choncenter12@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-202000
หมายเลขโทรสาร 038-202000 ต่อ 103
facebook https://www.facebook.com/SEC12Chonburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8254492
e-mail : taksibam@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3329221
e-mail : jamtae07@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 091 8178921
e-mail : anuwat.changlor@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -