ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 11, Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ 214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
website www.koratsped-11.com
e-mail : koratsped-11@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-952078
หมายเลขโทรสาร 044-952041
facebook https://www.facebook.com/SpecialEducationCenterNakonphanom/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8248885
e-mail : Rangsiswut@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8455052
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา
เบอร์โทรศัพท์ : 080 7187319
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ธนัชพร สุขเหลือ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1722827
e-mail : cakeparea1976@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -