ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 8, Chiang Mai
ที่อยู่ 353 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
website http://special08.com
e-mail : special08_cm@hotmail.comม special08.cm@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-112235
หมายเลขโทรสาร 053-112234
facebook https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขต-8-1422665547981650/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย ชนันชนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4936984
e-mail : anake08@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิยเชษฐ์ โกย
เบอร์โทรศัพท์ : 086 6575311
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9915549
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :