ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 7, Phitsanulok
ที่อยู่ 268 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website www.rsec7.ac.th
e-mail : secr7pit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-906074
หมายเลขโทรสาร 055-906075
facebook https://www.facebook.com/secr7plk
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชุติพร เหล้กคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8430551
e-mail : chu-one_@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพงษ์ อินทร์เทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9269278
e-mail : nutintape@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัชณิชา โพธิ์ใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7276143
e-mail : sabeena14@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -