ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 6, Lop Buri
ที่อยู่ 41 หมู่ 7 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
website www.shorturl.at/mHNTU
e-mail : maplopburi6@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-776259
หมายเลขโทรสาร 036-776260
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-6-จังหวัดลพบุรี-253665694654679/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอานนท์ จ่าแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5595128
e-mail : non8282@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมาลิณี วรปรีชาชนม์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5398399
e-mail : moonoiao@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจษฎา มั่งมูล
เบอร์โทรศัพท์ : 096 9068966
e-mail : mr.jetsada.2522@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -